ارتباط با ما

add copy

آدرس دانشگاه :

لرستان – کوهدشت – انتهای خیابان بوعلی – دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کوهدشت .

صندوق پستی : ۵۷۵

تلفن:۲ -۶۲۳۹۰۰۱-(۰۶۶۳)

نمابر :۶۲۳۹۰۰۱(۰۶۶۳)

ارتباط با واحد انفورماتیک :

info@iaukoohdasht.ir