معاونت اداری – مالی

IMG_5595

حبیب اله دهقانی

سوابق تحصیلی : دارای مدرک کارشناسی حسابداری و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سوابق کاری : ۱۰ سال سابقه حسابداری در دانشگاه آزاد و مسلط به نرم افزارهای مالی و اداری – آموزشی

شرح وظایف:

مسئول امور اداری و مالی دانشگاه

مسئول حقوق و دستمزد کارکنان و هیات علمی

مسئول سیستم اموال و داراییهای دانشگاه

دارای بیش از ۵۰۰ ساعت گواهینامه دوره های تخصصی مالی و اداری دانشگاه