سلف سرویس

داتشگاه آزاد اسلامی کوهدشت پذیرش دانشجو بدون کنکور

سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی

سال 1392 که میعادگاه حرکت عظیم دیگری در سطح کشور اسلامی ایران است با اعلام رسمی رهبری معظم انقلاب سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شد . پذیرش دانشجو بدون کنکور

سالن آمفی تئاتر دانشگاه پذیرش دانشجو بدون کنکور

اتاق استراحت اساتید دانشگاه پذیرش دانشجو بدون کنکور

 

صفحه نخست

bb

a3bb