سلف سرویس

داتشگاه آزاد اسلامی کوهدشت

سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی

سال 1392 که میعادگاه حرکت عظیم دیگری در سطح کشور اسلامی ایران است با اعلام رسمی رهبری معظم انقلاب سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شد .

گارگاه برق

سالن آمفی تئاتر دانشگاه

اتاق استراحت اساتید دانشگاه

 

صفحه نخست

kuhdasht