سلف سرویس

داتشگاه آزاد اسلامی کوهدشت

گارگاه برق

سالن آمفی تئاتر دانشگاه

اتاق استراحت اساتید دانشگاه

 

صفحه نخست

تقویم آموزشی طبق بخشنامه سازمان مرکزی :

انتخاب واحد از تاریخ ۹۴/۰۶/۱۴ تا ۹۴/۰۶/۲۰

حذف و اضافه از تاریخ ۹۴/۰۶/۲۱ تا ۹۴/۰۶/۲۶

تحویل مدارک دانشجویان جدیدالورود از تاریخ ۹۴/۰۶/۱۵ تا ۹۴/۰۶/۳۰

 

01

  قابل توجه دانشجویان : پرداخت شهریه دانشجویان فقط به صورت اینترنتی انجام می گیرد، لذا از مراجعه حضوری خودداری فرمایید.

What do you think of this post?
  • Boring (51)
  • Awesome (49)
  • Sucks (47)
  • Useful (42)
  • Interesting (36)